ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายใบชาทิกวงอิม จุ้ยเซียน จากประเทศจีน

ภายใต้เครื่องหมายการค้า

ใบชาตรา 3 หอย

 

Thank for visiting

This page is during construction!

 


 

ห้างหุ้นส่วนจำกัดใบชาจิบอิ้ว
JIP EU LIMITED PARTNERSHIP

62 ถนนพระราม 4 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
62 PRARAM 4 ROAD SAMPUNTHAWONG BANGKOK 10100 THAILAND

TEL 0-2221-3426